Hội Lưu học sinh Fukuoka
''
06/04/2012
Tonkatsu thơm ngon, bổ dưỡng, đặc biệt hơn trong tiếng Nhật, từ “katsu” có nghĩa là chiến thắng!
Đăng ở mục ẨM THỰC NHẬT BẢN |  Có 0 comments
trang 1
...
45 46 47 48