1
Bạn cần hỗ trợ?
Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản tại Tokyo 2019

Lễ hội Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6 năm 2019, tại Công viên Yoyogi ở Tokyo. Đại diện phía Nhật Bản có Ngài Iwao Matsuda, người sáng lập, Nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao. Đại diện phía Việt Nam có Ngài Vũ Hồng Nam, Đại Sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Chi tiết