Chính phủ Nhật đã quyết định ban hành "tình trạng khẩn cấp" một lần nữa ở Tokyo, khi mà phạm vi và mức độ lây lan của các ca bệnh tiếp tục tăng.
Quyết định này sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng tới.
 
東京に緊急事態宣言発出へ 来月22日まで|日テレNEWS24
 
Nguồn: yahoojp
#japan #news #tokyo #corona #fukuoka #asianbeat