✨Thông tin học bổng cho du học sinh tại TP. Fukuoka✨
 
●Tổ chức cấp học bổng:
福岡よかトピア国際交流財団 - Fukuoka City International Foundation (Quỹ Giao lưu Quốc tế TP. Fukuoka)
URL: https://www.fcif.or.jp
Tel.: +81-92-262-1744
●Các loại học bổng: 3 loại
「よかトピア留学生奨学金(就業体験付き奨学金)」「留学生育英奨学金(冠奨学
金)」「福岡市国際財団奨学金」
 
1 Học bổng cho du học sinh Yoka Topia (có thực tập)
・60,000JPY/tháng trong thời gian 1 năm.
・Đối tượng: sinh viên Đại học từ năm thứ 2 trở lên (bao gồm cả chương trình cao
học) tại trường Đại học trong TP. Fukuoka, tổng học bổng nhận được không vượt quá
mức học bổng Chính phủ.
・Đăng ký thông qua trường Đại học.
 
2 Học bổng của các tổ chức/cá nhân (công khai tên nhà tài trợ)
・Khoảng 500,000JPY/năm (sinh viên cao học), 300,000JPY/năm (sinh viên ĐH)
(mức học bổng có thể thay đổi tuỳ nhà tài trợ) trong thời gian 1 năm hoặc dài hơn.
・Đối tượng: sinh viên Đại học (bao gồm cả chương trình cao học) tại TP. Fukuoka,
tổng học bổng nhận được không vượt quá mức học bổng Chính phủ.
(tiêu chí có thể thay đổi tuỳ nhà tài trợ)
・Đăng ký thông qua trường Đại học.
 
3 Học bổng của Quỹ Quốc tế TP. Fukuoka
・50,000JPY/tháng trong suốt thời gian học (theo nguyên tắc sinh viên ĐH là 4 năm
(1 số ngành đặc thù là 6 năm như ngành y/dược…), khoá thạc sĩ là 2 năm)
・Đối tượng: những du học sinh quan tâm, yêu thích môi trường Fukuoka và mong
muốn ở lại Fukuoka làm việc sau khi tốt nghiệp; là sinh viên Đại học (bao gồm cả
khoá Thạc sĩ) tại các trường ĐH trong TP. Fukuoka (Đại học Kyushu, ĐH nữ sinh
Fukuoka, ĐH Công nghiệp Kyushu, ĐH Seinan Gakuin, ĐH Nakamura Gakuen, ĐH
Fukuoka, ĐH Công nghiệp Fukuoka, ĐH Fukuoka Jo Gakuin); tổng học bổng nhận
được không vượt quá mức học bổng Chính phủ; trình độ tiếng Nhật: phải có chứng
chỉ năng lực tiếng Nhật JLPT tương đương trình độ N3 trở lên.
・Đăng ký thông qua trường Đại học.

#họcbổng #duhọcsinh #đạihọc #fukuoka #asianbeat