Thái tử Naruhito sẽ trở thành Nhật Hoàng vào ngày 01/05/2019 
  Các fan của #asianbeat cùng thả tim tới Nhật Hoàng mới nha