Ngày 9 tháng 1 năm 1985, Kitakyushu Monorail, tuyến monorail đầu tiên ở Kyushu, đã khai trương tại tỉnh Fukuoka.
 
Tuyến Kokura (小 倉 線, Kokura-sen) là tuyến duy nhất. Nó chạy 8,8 km (5,5 mi) giữa ga Kokura và ga Kikugaoka ở phường Kokura Minami trong khoảng 18 phút. Tuyến tàu được khai trương vào ngày 9 tháng 1 năm 1985, giữa nhà ga hiện nay được gọi là Heiwadori và Kikugaoka, và kéo dài khoảng 300 mét (1000 ft) đến ga Kokura từ Heiwadori vào ngày 1 tháng 4 năm 1998.
 
Robert Schwandl''s Urban Rail Blog: JAPAN - Kitakyushu Monorail

 
Tuyến monorail thuộc sở hữu của thành phố Kitakyushu, và đã hoạt động không lợi nhuận cho đến khi việc mở rộng đến ga Kokura được hoàn thành. 
 
Discover Kitakyushu Right From the Airport!

Nguồn: yahooJP
#monorail #fukuoka #japan #kyushu #asianbeat