Bảo tàng đồ chơi đầu tiên của thành phố Fukuoka sẽ khai trương vào mùa xuân năm 2022. Điểm tham quan rộng 1.500 m2 sẽ có khoảng 8000 đồ chơi, bao gồm nhiều đồ bằng gỗ dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh. Đây sẽ là một trong những bảo tàng đồ chơi lớn nhất ở Nhật Bản.
 
 

 
 
 
Nguồn: Fukuoka Toy Museum
#fukuoka #toys #museum #asianbeat