Vào ngày 16, chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu điều chỉnh để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp cho 10 tỉnh trong đó có Fukuoka. Trong số này, bảy tỉnh/thành phố gồm: Hokkaido, Tokyo, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo và Fukuoka, sẽ chuyển sang các biện pháp ưu tiên như ngăn chặn sự lây lan.  Đồ uống có cồn sẽ được chính phủ cho phép cho đến 7 giờ tối. 

Nhật Bản đối mặt với nguy cơ tái bùng phát COVID-19

Nguồn: yahooJP
#news #fukuoka #asianbeat #japan