Lễ rước đuốc Tokyo 2020 sẽ đến Fukuoka vào tháng 5
 
Sự kiện sau nhiều lần bị trì hoãn do covid-19 giờ đây đã được công bố lịch cụ thể qua khắp các tỉnh thành phố ở Nhật Bản. THeo đó, ngọn đuốc sẽ bắt đầu hành trình Kyushu từ Oita (23 ~ 24 tháng 4,) đi qua các tỉnh khác nhau cho đến Fukuoka.
 

 
Nguồn: fukuokanow
#olympic #japan #fukuoka #asianbeat