Vào ngày 10 tháng 2, JR Kyushu đã bắt đầu bán một bộ vé tàu đặc biệt để kỷ niệm 10 năm thành lập Kyushu Shinkansen. Vé đơn cho 11 tuyến được đóng gói bên trong một bộ đựng vé kèm ảnh của Kyushu Shinkansen. JR Kyushu đã tung ra 1010 bộ vé giới hạn với giá 12000 yên/bộ.
 
Nguồn: kankokeizai
#kyushu #fukuoka #asianbeat #japan