Kỷ niệm 150 năm thành lập tỉnh Fukuoka
 
"Tỉnh Fukuoka" được khai sinh bởi sự xóa bỏ của gia tộc phong kiến ​​vào năm 1871 (Meiji 4), và năm 2021 (Reiwa 3) đánh dấu kỷ niệm 150 năm.
 
Fukuoka Hướng dẫn - Việc cần làm ở Fukuoka - Japan Travel

Fukuoka là thành phố lớn thứ năm Nhật Bản, nằm nép mình bên bờ biển phía bắc Kyushu. Thành phố được chia cắt không rõ rệt thành hai nửa là Hakata  và Tenjin  với hòn đảo Nakasu nằm ở giữa. Trước đây, những khu vực này từng là hai thành phố riêng biệt: thị trấn thương mại Hakata ở phía đông và thị trấn lâu đài Fukuoka (bao gồm Tenjin) ở phía tây. Hai thành phố được sáp nhập vào năm 1889 để thành lập thành phố Fukuoka hiện đại.
 
Tỉnh Fukuoka đã hỗ trợ quá trình hiện đại hóa của Nhật Bản với "than và sắt" là trụ cột, và đã đạt được sự phát triển hơn nữa cùng với tiến trình thông tin hóa và quốc tế hóa. 

Nguồn: fukuoka.lg.jp
#fukuoka #anniversary #japan #asianbeat