Ban tổ chức asianbeatvn FUKUOKA HAIR – NAIL ARTS thông báo
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn tham dự asianbeatvn FUKUOKA HAIR – NAIL ARTS, mọi vấn đề thắc mắc của các bạn có thể post trực tiếp trong topic này. Ban tổ chức sẽ giải đáp và hỗ trợ hết mình cho các bạn.