Fukuoka là mt trong nhng "ca ngõ" lâu đi ca Nht Bn, min đt đưc bao ph bi 3 mt núi và 1 mt giáp bin. Vi vùng bin tinh khiết và mùa đông cc lnh, nhng loài cá đưc đánh bt t nhiên  bin Fukuoka vào mùa đông đc bit thơm ngon, có giá tr dinh dưng cao hơn hn. Đây cũng chính là trung tâm giao thương lâu đi ca Nht Bn vi nhiu nưc, các thương nhân không ch đến đây đ kết giao công vic mà còn bi nhng món cá ngon đc trưng mà không phi ai cũng biết. 
 

i đây là 3 loài cá đưc ngưi Nht yêu thích và xếp hàng dài đ mua vào dp cui năm mà có th bn s chưa tng nghe đến:
 

Hamachi - tuyt phm mùa đông, săn chc và béo ng

Đưc mnh danh là “tuyt phm mùa đông” - Hamachi đưc yêu thích ch sau cá ng và cá nóc cho món sashimi. Thi đim cá nhiu dinh dưng nht là vào mùa đông. Nhng con Hamachi đt kích thưc ln, tht béo, có v ngt và rt thơm.


Houbou là loài cá hiếm có chiếc vây tuyt đp ta như đôi cánh. Shiromi nghĩa là cá tht trng, đưc dùng đ ch nhng loi cá có tht trng và ngon trong tiếng Nht.Đc bit hơn c, ngưi đu bếp sushi  trình đ cao s xt tng lát cá Houbou tht mng và trang trí ta như mt cánh hoa rc r, khi ăn kèm s có thêm chút c mù tt mài, t bt, tôn vinh lên v ngt ngào du dàng ca loài cá hiếm có này.
 

Madai là loài cá vô cùng đc bit, vi ý nghĩa thm nhun vào c văn hóa, tín ngưng Nht Bn mà không đơn thun là mt món ăn ngon.

 

Ngưi Nht xem Madai là v Vua ca các loài cá tht trng và ngh câu Madai t nhiên  bin là mt trong nhng truyn thng rt đp có lch s hàng trăm năm ti Nht Bn.Điu này cho thy s tôn trng mà ngưi Nht dành riêng cho loài cá này. Cá Madai thưng sng  vùng nưc sâu, nên tht săn chc và có kết cu dai. Trong các dp l ln như ngày đu năm mi, l cưi hay nhng ngày k nim, ngưi Nht rt chung món ăn này bi nó có màu ng hng – màu sc đưc cho là mang li may mn.#asianbeat #japan #fukuoka #sakana #sashimi #amthuc

Nguồn: 24h