Chính quyền Thành phố Fukuoka quyết định hỗ trợ ngân sách 10 tỷ yên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế
 


 

Theo thông báo mới nhất, chính quyền Thành phố Fukuoka quyết định hỗ trợ ngân sách 10 tỷ yên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế, cụ thể:
 

1. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở kinh doanh buộc phải đóng cửa do dịch Covid-19: mỗi doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh sẽ được hỗ trợ tới 80% chi phí thuê mặt bằng, tối đa là 50 vạn yên.
 

2. Các cơ sở y tế trong thành phố Fukuoka sẽ nhận được 40 vạn - 6 triệu yên/cơ sở (tùy thuộc vào quy mô của từng cơ sở).
 

+ 30 vạn yên/ 1 bệnh nhân mới dương tính với virus corona/ 1 cơ sở y tế.
 

+ 15 vạn - 150 vạn yên cho mỗi cơ sở y tế tiếp nhận chăm sóc người già và người khuyết tật trong thành phố (tuỳ thuộc vào quy mô của từng cơ sở).
 

+ 15 vạn - 60 vạn yên/ 1 cơ sở y tế chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ em tại các trường mẫu giáo tư nhân và trung tâm phúc lợi/chăm sóc trẻ em khuyết tật trong thời gian khai báo khẩn cấp (tuỳ thuộc vào quy mô của từng cơ sở).