Pokémon trên nắp cống !? Khám phá "Poké Futa" chỉ có thể thấy ở Thành phố Kitakyushu!
 
Hãy cùng khám phá những chiếc nắp cống "Poké Futa / Poké Lids" với hình ảnh nhân vật "Pocket Monsters" (Pokémon) ở thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka nhé! Tính đến tháng 9 năm 2021, có tổng cộng 206 chiếc "Nắp Poké" trên khắp Nhật Bản, mỗi chiếc là một phần đặc biệt với thiết kế nguyên bản chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới! Hiện tại ở tỉnh Fukuoka, có 5 "nắp đậy Poké" ở thành phố Kitakyushu.
 

 

 

#kitakyushu #fukuoka #asianbeat #pokemon