Hội Lưu học sinh Fukuoka
Tính đến nay, hình dáng bên dưới mặt đất của hai Pokémon 50 và 51 hay Diglett và Dugtrio vẫn là một ...
Cuối cùng thì dự án anime mới nhất của studio KEY (CLANNAD, Little Busters!, Kanon, Angel Beats!) -...